ESCOLA BRESSOL

Rubì, ES / 2010 / 1.520m2


Ajuntament de RubíCA


Projecte de disseny i direcció d'obra d'una guarderia pública integrada a la nova plaça La Bòbila.ES


Proyecto de diseño y dirección de obra de una guardería pública integrada a la nueva plaza La Bóbila.EN


Project design and construction management of a public nursery integrated into the new La Bóbila square.FR


Conception du projet et gestion de la construction d'une pépinière publique intégrée à la nouvelle place La Bóbila.

espinasitarraso-bressol02
espinasitarraso-bressol03