PAVIMENT KODOLÉ

2018


CA


Kodolé és un paviment mixt de llambordes en forma de triangle que inclou un taló incorporat a la base de la peça. En aquesta secció s'ofereix la col·locació de les llambordes per així aconseguir un paviment amb junta omplir. No és necessària la intervenció d'elements espaiadors.Produït per Breinco
ES


Kodolé es un pavimento mixto de adoquines en forma de triángulo que incluye un talón incorporado en la base de la pieza. Esta sección facilita la colocación de los adoquines para así conseguir un pavimento con junta rellenable. No es necesaria la intervención de elementos espaciadores.


Producido por Breinco
EN


Kodolé is a triangular mixed-material paving stone with a heel built into the base. This facilitates installation, and makes it easier to fill the joints between the stones. Spacers are not required.

Produced by Breinco