NU

1991


CA


Plataforma de seient formada per llistons de fusta, assentada sobre una robusta estructura d'acer galvanitzat que pot incloure un suport metàl·lic

o de fusta.

Nu és un clàssic del nou urbanisme, sòlid, auster i de formes simples, que permet diferents composicions: alineat o unitari. Genera espais de repòs, confortables i organitza l'espai urbà.

Tots els models poden incorporar braços.Produït per Santa & Cole
ES


Plataforma de asiento formada por listones de madera, asentada sobre una robusta estructura de acero galvanizado que puede incluir un respaldo metálico o de madera.

Nu es un clásico del nuevo urbanismo, sólido, austero y de formas simples, que permite distintas composiciones: alineado o unitario. Genera espacios de reposo, confortables y organiza el espacio urbano.

Todos los modelos pueden incorporar brazos.


Producido por Santa & Cole
EN


Seat platform formed by wooden slats, placed on a galvanized steel structure that can include a metal or wooden backrest.

Nu is a classic of new urbanism, solid, austere and with simple forms, allowing different compositions: aligned or unitary. Generates comfortable rest spaces and organizes the urban space.

All models can incorporate armrests.

Produced by Santa & Cole