BARRI NORD I ANTIGA MINA A L'AIRE LLIURE


Escaró, FR

2014-2017CAAnàlisi, diagnosi i proposta d’esquema director per a la restauració d’un barri degradat en contacte directe amb l’antiga explotació minera, així com per a la restauració paisatgística del territori afectat. Posada en valor dels continguts culturals

i patrimonials, valorització turística i gestió agrícola i forestal.

ESAnálisis, diagnóstico y propuesta de un esquema director para la restauración de un barrio degradado en contacto directo con la explotación minera, así como para la restauración paisagística del territorio afectado. Puesta en valor de los contenidos culturales

y patrimoniales, valorización turística y gestión agrícola y forestal.
ENAnalysis, diagnosis and strategies for the renovation of a neglected area connected to an old mine. Landscape restoration of the related territory, highlighting the cultural and heritage values, tourist attraction and agricultural and forest management.
FRConception d’un schema d’amenagement et de gestion global pour le site. Les dimensions de l’amenagement de l’espace, la mise en valeur des contenus culturels et patrimoniaux, la valorisation touristique et la gestion agricole et forestiere sont integrees au schema d’ensemble.