REMODELACIÓ DE LES RAMBLES


Barcelona, ES

2018-En curs / 83.800 m2


Client:
Ajuntament de Barcelona

Foment de CiutatCA


UTE KM ZERO

Espinàs i Tarrasó SCP

Lola Domènech

Arnau Boix

Itziar González

Ayesa EnginyeriaProposta sociourbanística i projecte de disseny per a l’espai públic

a través d’un equip multidisciplinari, que defineixi actuacions per a la dinamització, millora i transformació física i social de la Rambla de Barcelona i el seu entorn d’influència.


La Rambla, coneguda mundialment per la seva singularitat, és un espai ciutadà on conflueixen diverses experiències socials, culturals

i econòmiques i, a la vegada, és un eix físic de connexió entre el cor de la ciutat i el mar. Un passeig de 1.200 metres amb un gran ús intensiu i punt de trobada que pateix tensions per la forta pressió turística. Carregada d’història i escenari de grans esdeveniments, el passeig necessita retrobar l’equilibri per garantir la seva funció històrica com a espai públic de confluència per als veïns de Barcelona en harmonia amb els seus visitants.


L’abast dels treballs serà el necessari per al lliurament final d’un projecte constructiu complet, desenvolupat sectorialment i per fases, que permeti la seva tramitació, contractació

i posterior execució de l’obra projectada, definint de forma detallada les obres a executar així com la forma i les fases.
ES

Redacción de una propuesta sociourbanística y proyecto de diseño de espacio público a través de un equipo multidiciplinario, con el objetivo de definir las actuaciones para la dinamización, mejora

y transformación física y social de la Rambla de Barcelona y su entorno de influencia.


La Rambla, conocida mundialmente por su singularidad, es un espacio ciudadano donde confluyen diversas experiencias sociales, culturales

y económicas y, a la vez, es un eje físico que conecta el corazón de la ciudad con el mar. Un paseo de 1.200 metros de longitud con un gran uso intensivo y punto de encuentro sometido a tensiones debidas a la fuerte presión turística. Cargado de historia y escenario de grandes eventos, el paseo necesita re-encontrar el equilibrio para garantizar su función histórica como espacio público de confluencia para los vecinos de Barcelona en harmonía con sus visitantes.


El objetivo del documento será la redacción de un proyecto de construcción completo, desarrollado sectorialmente y por fases, que permitan su tramitación, contratación y posterior ejecución de la obra proyectada, definiendo de forma detallada las obras a ejecutar así como la forma y las fases.
EN

Basic project for the design and construction of a flowing social urban public space over the metro line 3. Done with a multidisciplinary team, this project proposes a dynamic improvement for the physical and social transformation of the Rambla de Barcelona, and it's surrounding environment.


The Rambla, known throughout the world for its singularity, is a space intermixed with diverse social, cultural and economic experiences and acts as an axis connecting the heart of the city to the sea. This passageway is 1,200 meters long and constantly experiences a large and intense amount of usage by people, especially from the pressures and growth of tourism. Full of history and a stage for grand events, this passageway needs to find an equilibrium, in order to fulfill it's function as an important connecting public space for locals of Barcelona and in harmony with those who visit the city.


The goal is to create a final Construction Project, with outlined sectors and phases guiding the processing, contracting, and subsequent execution of the projected work, and defining in detail the works to be done as well as the phases that are to be developed.

© 2019 Espinàs i Tarrasó SCP