espinasitarraso-GAVÀ_00
espinasitarraso-GAVÀ_01
espinasitarraso-GAVÀ_02
espinasitarraso-GAVÀ_03
espinasitarraso-GAVÀ_04
espinasitarraso-GAVÀ_05
espinasitarraso-GAVÀ_06
espinasitarraso-GAVÀ_07
espinasitarraso-GAVÀ_08
espinasitarraso-GAVÀ_09
espinasitarraso-GAVÀ_10
espinasitarraso-GAVÀ_11
espinasitarraso-GAVÀ_13
espinasitarraso-GAVÀ_14
espinasitarraso-GAVÀ_15
espinasitarraso-GAVÀ_16
espinasitarraso-GAVÀ_17
espinasitarraso-GAVÀ_18
espinasitarraso-GAVÀ_19
espinasitarraso-GAVÀ_12

PLA ESPECIAL DE L'ESTACIÓ CENTRAL


Lleida, ES

2006 / 11.3 ha


Client:

ADIF

Ajuntament de LleidaCA


Espinàs i Tarrasó SCP

Typsa Enginyeria

T. GalíProjecte d’execució d’un parc urbà damunt la llosa de cobertura de les vies de tren ave de l’Estació Central de Lleida, així com del conjunt dels espais públics

i accessos al nou pont damunt el riu Segre, inclosos al pla especial de l’estació.
ESProyecto de ejecución de un parque urbano sobre la losa de cobertura de las vías férreas ave de la Estación Central de Lérida, así como del conjunto de los espacios públicos y accesos al nuevo puente sobre el río Segre, incluídos en el plan especial de la estación.
ENTechnical design of an urban park on the covering slab of the ave railroad in the Central Station of Lleida. urban design of the public spaces and accesses to the new bridge above the Segre river.
FRMission complete de maitrise d’œuvre pour l’amenagement d’un parc urbain sur la dalle de couverture des voies ferrees tgv de la Gare Centrale de Lleida, ainsi que de l’ensemble des espaces publics affectes par le plan special d’urbanisme.