PLAÇA DE LA BÒBILA


Rubì, ES

2009-2010 / 9.301 m2


Client:

Ajuntament de RubìCA


El projecte, ubicat en una ciutat obrera en la contornada de Barcelona, modifica i regularitza la forta pendent del terreny creant una successió de plans inclinats que permeten la circulació i la formació de plataformes horitzontals. La nova organització del terreny organitza el parc en tres plataformes on es desenvolupen les diferents activitats (zones d'ombra amb bancs, àrees de jocs infantils i àrea de trobada) i que serveixen de mirador les unes cap

a les altres.


ES


El proyecto, ubicado en una ciudad obrera en los alrededores de Barcelona, modifica y regulariza la fuerte pendiente del terreno creando una sucesión de planos inclinados que permiten la circulación y la formación de plataformas horizontales. La nueva organización del terreno organiza el parque en tres plataformas donde se desarrollan las diferentes actividades (zonas de sombra con bancos, áreas de juegos infantiles y área de encuentro) y que sirven de mirador las unas hacia las otras.


EN


This project modifies and regularises the territory converting it into

a sequence of sloping surfaces to allow the circulation and the formation of horizontal platforms. The new modelling of the territory expands the park into three platforms where the activities happen (shaded areas with benches, playground and meeting areas). These platforms become scenic viewpoints. The other surfaces not only allow crossing the park but also they add colours and textures to the park as they are perceived as facades due to its slope.