CAMÍ DE LA BUNYOLA


El Prat de Llobregat

2008-2012 / 4.3 ha


Client:

Ajuntament del Prat de Llobregat Delegació de CostesCAProjecte constructiu i d.o. de remodelació de l’antic camí que voreja el canal de La Bunyola, lligant el centre urbà amb el mar, dins el parc natural del delta del Llobregat. Ampliació de ponts

i mirador protegit sobre el parc natural.ESProyecto constructivo y d.o. de remodelación del antiguo caminoque bodea el canal de La Bunyola, ligando el  centro urbano con el mar, dentro  del parque natural del delta del Llobregat. ampliación de puentes y  mirador protegido sobre el parque natural.ENTechnical design and site management of the redevelopment of the old path along La Bunyola canal, connecting the city centre with the sea within the natural park of el delta del Llobregat. Extending bridges and viewpoints above the natural park.FRMission complete de maitrise d’œuvre de reamenagement et equipement du chemin du canal de La Bunyola, reliant le centre ville

a la mer, dans le parc natural du delta del Llobregat.