RIVERCITY GÖTEBORG

CAT_WORKSHOP RIVERCITY GÖTEBORG, S. _2011

AJUNTAMENT DE GOTEBORG. 55.8Ha

TALLER INTERNACIONAL PER INVITACIÓ PER A L’ELABORACIÓ D’ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLES DE LA CIUTAT A LES VORES DEL RIU, PER A LA CREACIÓ D'UNA NOVA CENTRALITAT.

AMB I. GONZÁLEZ VIRÒS ARQUITECTA, A.FERRER URBANISTA, T.GALÍ PAISATGISTA, AYESA ENGINYERIA i LA VOLA, MEDI AMBIENTALISTES.

CAS_WORKSHOP RIVERCITY GÖTEBORG, S. _2011

AYUNTAMIENTO DE GOTEBORG. 55.8Ha

TALLER INTERNACIONAL POR INVITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD A LO LARGO DEL RÍO PARA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA CENTRALIDAD.

CON I. GONZÁLEZ VIRÒS ARQUITECTA, A.FERRER URBANISTA, T.GALÍ PAISAJISTA, INGENIERÍA AYESA Y LA VOLA, MEDIO AMBIENTALISTAS.

FRA_WORKSHOP RIVERCITY GÖTEBORG, S. _2011

MAIRIE DE GOTEBORG. 55.8Ha

WORKSHOP INTERNATIONAL RESTREINT SUR LA STRATEGIE DE CROISSANCE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA VILLE AUTOUR DU FLEUVE. NOUVELLE CENTRALITE.

AVEC I. GONZÁLEZ VIRÒS ARCHITECTE, A.FERRER URBANISTE, T.GALÍ PAYSAGISTE, AYESA INGÉNIERIE ET LA VOLA.

ENG_RIVERCITY WORKSHOP GOTHENBURG, SWEDEN. _2011

CITY OF GOTHENBURG. 1,4 Ha

INTERNATIONAL WORKSHOP TO DEVELOP THE STRATEGY TO DEFINE THE GROWTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CITY CENTRE ALONG THE GOTHA RIVER WHEN CROSSING THE CITY. TRANSFORMATION OF THE MAIN ROAD AXIS INTO AN URBAN AXIS OF DYNAMIZATION. PROPOSAL TO INTEGRATE THE RAILWAY INFRASTRUCTURES.

WITH AFAC, AYESA, LAVOLA, T. GALÍ, I. GONZÁLEZ VIRÓS