RESTAURATION ESCARÓ

CAT_BARRI NORD I ANTIGA MINA A L’AIRE LLIURE ESCARÓ, FR. _2014-2017

AJ. D’ESCARÓ, CAUE PYRÉNÉES ORIENTALES, CANIGOU GR SITE. 350ha

ANÀLISI, DIAGNÒSI I PROPOSTA D’ESQUEMA DIRECTOR PER A LA RESTAURACIÓ D’UN BARRI DEGRADAT EN CONTACTE DIRECTE AMB L’ANTIGA EXPLOTACIÓ MINERA, AIXÍ COM PER A LA RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA DEL TERRITORI AFECTAT. POSADA EN VALOR DELS CONTINGUTS CULTURALS I PATRIMONIALS, VALORITZACIÓ TURÍSTICA I GESTIÓ AGRÍCOLA I FORESTAL.

AMB H.SAUDECERRE, PAISATGISTA, J.M.VIGUIER, SOCIÒLEG i MYLÈNE THOMAS, ENG. AGRÒNOMA.

CAS_BARRIO NORTE Y ANTIGUA MINA AL AIRE LIBRE ESCARÓ, FR. _2014-2017

AY. D’ESCARÓ, CAUE PYRÉNÉES ORIENTALES, CANIGOU GR SITE. 350ha

ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE UN ESQUEMA DIRECTOR PARA LA RESTAURACIÓN DE UN BARRIO DEGRADADO EN CONTACTO DIRECTO CON LA EXPLOTACIÓN MINERA, ASÍ COMO PARA LA RESTAURACIÓN PAISAGÍSTICA DEL TERRITORIO AFECTADO. PUESTA EN VALOR DE LOS CONTENIDOS CULTURALES Y PATRIMONIALES, VALORIZACIÓN TURÍSTICA Y GESTIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL.

CON H.SAUDECERRE, PAISATGISTA, J.M.VIGUIER, SOCIÒLEG y MYLÈNE THOMAS, ENG. AGRÒNOMA.

FRA_QUARTIER NORD ET ANCIENNE MINE A CIEL OUVERT ESCARÓ, FR. _2014-2017

MA. ESCARÓ, CAUE PYRÉNÉES ORIENTALES, CANIGOU GR SITE. 350ha

CONCEPTION D’UN SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION GLOBAL POUR LE SITE. LES DIMENSIONS DE L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE, LA MISE EN VALEUR DES CONTENUS CULTURELS ET PATRIMONIAUX, LA VALORISATION TOURISTIQUE ET LA GESTION AGRICOLE ET FORESTIERE SONT INTEGREES AU SCHEMA D’ENSEMBLE.

AVEC H.SAUDECERRE, PAYSAGISTE, J.M.VIGUIER, SOCIOLOGUE ET MYLÈNE THOMAS, ING. AGRONOME.

ENG_NORTH AREA AND OPEN PIT MINE ESCARÓ, FRANCE. _2014-2017

ESCARÓ CITY COUNCIL, CAVE 350 Ha

ANALYSIS, DIAGNOSIS AND STRATEGIES FOR THE RENOVATION OF A NEGLECTED AREA CONNECTED TO THE OLD MINE, AND A LANDSCAPE RESTORATION OF THE RELATED TERRITORY, HIGHLIGHTING THE CULTURAL AND HERITAGE VALUES, TOURIST ATTRACTION AND AGRICULTURAL AND FOREST MANAGEMENT.

WITH HÉLÈNE SAUDECERRE