MACBA

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DELS ÀNGELS


Barcelona, ES

2014-2016 / 0.8ha


Client:

MACBA

Ajuntament de BarcelonaCAProjecte constructiu i d.o. de remodelació dels espais públics de l’entorn del museu, seguint el nou pla d’usos. Equilibri entre el paper emblemàtic de la plaça com a espai central de l’activitat cultural i el seu paper clau dins el barri.
ESProyecto constructivo y d.o. de remodelación de los espacios públicos del entorno del museo, siguiendo el nuevo plan de usos. Equilibrio entre el papel emblemático de la plaza como espacio central de la actividad cultural y su papel clave dentro del barrio.
ENTechnical design and site management of the reorganization of the public spaces around the museum, following the new uses plan. Balance between the emblematic role of the square as

a hub of cultural activity and its crucial urban role in the neighbourhood.
FRMission complete de maitrise d’œuvre d’amenagement et signalisation des espaces publics autour du MACBA a partir du nouvel plan des usages du musee. Équilibre entre le role emblematique du grand espace public et sa condition strategique dans le quartier.

© 2019 Espinàs i Tarrasó SCP