ZAC DES DOCKS ST. OUEN

ZAC DES DOCKS ST. OUEN


St. Ouen, FR

2008-2013 / 39.5ha


Client:

Sequano AménagementCA


Espinàs i Tarrasó SCP

Makan Rafatjou

Bernard Reichen

Hélène Saudecerre

Amador FerrerRedacció de l’esquema director dels espais públics i els espais verds dels sectors de reconversió Zac des Docks (antiga zona industrial i portuària al costat del Sena). El valor de l’aigu

i la vegetació com a identificadors del nou sector. Obertura de la ciutat al riu mitjançant la nova trama d’espais públics.


ES

Integración urbana de infraestructuras industriales y frente fluvial. Redacción del esquema director de los espacios públicos y los espacios verdes de la Zac Des Docks (antigua zona industrial y portuaria

a orillas del Sena), en un ámbito total de 150 ha. en el cinturón industrial de París.


EN

Urban integration of industrial infrastructures at the river front. Masterplan for the Zac des Docks (old industrial and port area along the Seine river), developing of the strategies and rules for the new public spaces' system.


FR

Schema directeur des espaces publics et des espaces verts de la Zac des Docks (ancienne zone industrielle et
portuaire en bord de la Seine), suivi des etudes en cours et assistance au maitre d’ouvrage pour les espaces publicset les espaces verts.

© 2019 Espinàs i Tarrasó SCP