TANGER PROMENADE MARITIM
espinasitarraso_TANGER_06
espinasitarraso_TANGER_07
espinasitarraso_TANGER_08
espinasitarraso_TANGER_09

PASSEIG MARÍTIM DE L'ANTIC PORT


Tánger, MAR

2012-2017 / 13.9 ha


Client:

SAPT (Societat de Planejament del Port de Tànger)CA


Espinàs i Tarrasó SCP

B. GhesquièreProjecte constructiu i d.o. d’urbanització dels espais públics de la façana marítima de la ciutat. Passeig lineal i places públiques situats entre la medina i el nou port, formant seqüències articuladores de la relació entre ambdós.ES


Proyecto constructivo y d.o. de urbanización de los espacios públicos de la fachada portuaria de la ciudad. paseo lineal y plazas públicas situados entre la medina

y el nuevo puerto, formando secuencias que articulan la relación entre ambos.EN


Urban integration of port infrastructures. design of the urbanization of the seafront redevelopment area: improvement of the connectivity between the docks and the urban centre of tangier. accesses to the medina and the spanish quarter, new marina, fishers port and ferries and cruises terminals.FR


Mission complete de maitrise d’œuvre d’amenagement des espaces publics de la façade portuaire de la ville: promenade entre ville et port qui enchaine les sequences diverses pour obtenir une nouvelle façade maritime

a echelle unitaire.

© 2019 Espinàs i Tarrasó SCP