PASEO MARITIMO BARCELONETA

PASSEIG MARÏTIM DE LA BARCELONETA

2000


CA


Espinàs i Tarrasó

Jordi Henrich, Jaume Artigues i

Miquel Roig


- Premi FAD 1996

- Selecció V Biennal de Joves

  Arquitectes 1996


- Menció Premi Archítécti 96

- Premi a la IV Biennal d’ Arquitectura

  Espanyola 1996


- Menció Premi Construmat 1997


- Finalista del 1er. Premi Europeu de

  Paisatge Rosa Barba 2000


El pla de recuperació del front marítim de la ciutat en aquest sector del barri de la Barceloneta, va supossar l’enderrocament de tot un seguit d’instal•lacions (banys, xiringuitos i clubs esportius que es trobaven sobra la platja i interrompien la relació de la ciutat amb el mar. El projecte planteja que la rasant del carrer sigui la mateixa que la del barri de la Barceloneta, per a conservar les vistes envers la mar i un accés directe a la sorra. A l’extrem de ponent  on s’enllaça amb el passeig Joan de Borbó un pla de granit s’aixeca suaument i permet una visió frontal de la façana urbana i de la línia costanera. Entre la sorra i la pedra verdosa (cuarcita) un pas longituidinal de fusta suavitza la transició i allotja els serveis de platja. L’espai  definit per les plataformes de pedra i fusta i enmarcat irregularment per les zones d’estada sota l’arbrat  assoleix la comunicació del mar i la ciutat de manera funcional i sensible amb l’entorn.


La segona fase del Passeig Marítim de la Barceloneta es desenvolupa entre el passeig construit entre el nucli històric del barri i el mar, i la nova zona del port olímpic. S’acondiciona un passeig longitudinal sobre la estructura existent que allotja els serveis de restauració, creant noves escales de comunicació entre el nivell del passeig i el nou recorregut ran de la sorra que perllonga el passeig baix amb  les dues plataformes, una de pedra i una de transició amb fusta. El balcó mirador que provoca està separat de la via de circulació roda per una doble filera de palmeres. La il·luminació fa enfasi en el punt d’atracció del conjunt, la sorra i l’aigua.
ESEl plan de recuperación del frente marítimo de la ciudad supuso la demolición de todo un conjunto de instalaciones (baños, chiringuitos y clubes deportivos) que se encontraban sobra la playa interrumpiendo la relación de la ciudad con el mar. El proyecto plantea que la rasante del calle pase a ser la misma que la del barrio de la Barceloneta, para conservar las vistas hacia el mar y un acceso directo a la arena.


En el extremo de poniente donde se produce el encuentro con el paseo Joan de Borbó, un plano de granito se levanta suavemente y permite una visión frontal de la fachada urbana y de la línea de costa. Entre la arena y la piedra verdosa (cuarcita) un paso longitudinal de madera suaviza la transición y aloja los servicios de playa. El espacio definido por las plataformas de piedra y madera, y enmarcado irregularmente por las zonas de estar bajo el arbolado, alcanza la comunicación del mar y la ciudad de manera funcional y sensible con el entorno.


La segunda fase del Paseo Marítimo de la Barceloneta se desarrolla entre el paseo construido entre el núcleo histórico del barrio y el mar, y la nueva zona del puerto olímpico. Se acondiciona un paseo longitudinal sobre la estructura existente que aloja los servicios de restauración, creando nuevas escaleras de comunicación entre el nivel del paseo y el nuevo recorrido al nivel de la arena que prolonga el paseo inferior con las dos plataformas, una de piedra y una de transición con madera. El balcón mirador que se genera está separado de la vía de circulación rodada mediante una doble hilera de palmeras. La iluminación se enfatiza en el punto de atracción del conjunto, la arena y el agua.
ENProject and execution for the existing promenade. Opening of the new section of Passeig de l’Escullera (2,2 km).

© 2019 Espinàs i Tarrasó SCP