PALAU DE LA JUSTÍCIA

PLAÇA DEL PALAU DE LA JUSTÍCIA

2013


CA


Concurs restringit per a la remodelació i reorganització de l’entorn de la porta de clichy i la plaça d’accés al nou palau de justícia de r.piano, dins la zona de reconversió urbana de parís-batignolles. dos espais públics amb una forta relació entre ells, on les dificultats degudes a la mobilitat i al paper representatiu del lloc exigien una resposta unitària. 
ES


Concurso restringido. remodelación y reorganización del entorno de la puerta de clichy y plaza de acceso al nuevo palacio de justicia de r.piano dentro de la zona de reconversión urbana de paris-batignolles. dos espacios publicos con una fuerte relación entre sí, donde las dificultades debidas a la movilidad y al papel que debe representar la plaza exigían una respuesta unitaria.
EN


Two public spaces with a very strong relationship. mobility restrictions together with the emblematic role of the square demanded a united response.

© 2019 Espinàs i Tarrasó SCP