MASTERPLAN PORT TANGER

RECONVERSIÓ PORT VELL

2011


CA


Redacció del masterplan i de l’esquema director dels espais públics i espais verds per la reconversió del port urbà: ampliació de les dàrsenes, implantació dels nous ports de pesca i esportiu, recuperació de la relació entre ciutat i mar. hipòtesi dels aparcaments soterrats i en superfície. seguiment dels projectes en curs.
ES


Redacción del masterplan y esquema director de los espacios públicos y los espacios verdes para la reconversión del puerto: ampliación de las dársenas, implantación de los nuevos puertos de pesca y deportivo, recuperación de la relación entre la ciudad y el mar. hipótesis sobre el aparcamiento subterráneo y en superficie, seguimiento de los proyectos en curso.
EN


Urban integration of the port infrastructures. drafting of the public spaces masterplan to redevelop the old port: docks extension, new fishing and sports port, recovering of the connection between the city and the sea, mobility and car park studies (above and under ground), definition of the urban design guidelines. supervision and support on the thirteen sectors projects.


© 2019 Espinàs i Tarrasó SCP