L'ERM

PARC DE L'ERM

2011


CA


Projecte constructiu i d.o. de remodelació d’un parc urbà dins el marc del projecte global de reconversió social del barri de l’Erm.
ES


Proyecto constructivo y d.o. de remodelación de un parque urbano dentro del marco del proyecto global de reconversión social  del barrio de l'Erm.
EN


Technical design and site management of the redevelopment of an urban park within the global project of social restructurating of “El Erm” area.

© 2019 Espinàs i Tarrasó SCP