JOAN BORBO

PASSEIG JOAN DE BORBÓ

1994


CA


Espinàs i Tarrasó

Jordi Henrich i Rafael de Cáceres


Selecció Premis FAD 2001


El projecte havia d’adequar els antics molls de càrrega i descàrrega de mercaderies, ocupats anteriorment per grans naus portuàries de magatzem, com a un nou espai públic. La primera decisió del projecte va suposar l’enderroc de tots ells, a excepció d’un que en destacava pel seu valor històric. Conseqüentment, la extensió d’ordenament que en resultà era molt àmplia.


Es va plantejar un espai públic lineal que respongués a la doble intenció de constituir un passeig vinculat al barri de la Barceloneta i, al mateix temps, al port esportiu i a la ciutat. En el gran espai buit de construccions es van incorporar una gran quantitat d’arbres, disposats de major a menor densitat a mesura que s’acostaven a la vora del moll, per tal de definir un passeig el més pròxim possible al teixit urbà.


El paviment es va disposar com un joc de plans, rampes i escales que solucionés les diferències de nivell amb els mateixos materials -granit, asfalt i formigó- al llarg de tota la seqüència d’espais, per tal de reforçar la unitat espacial i conceptual de la intervenció. La il·luminació es va realitzar mitjançant la disposició d’una trama de grans fanals de 16m d’altura que pauten l’espai. El passeig, de més d’un quilòmetre de longitud, ofereix unes vistes privilegiades sobre la ciutat.
ESEl proyecto tiene como objetivo adecuar los antiguos muelles de carga y descarga de mercancías, ocupados anteriormente por grandes naves portuarias de almacenaje, como un nuevo espacio público.

La primera decisión del proyecto supuso la demolición de todos ellos, a excepción de uno que destacaba por su valor histórico. Consecuentemente, la extensión de la ordenación resultante fue mucho más amplia.


Se plantea un espacio público lineal que responde a la doble intención de constituir un paseo vinculado al barrio de la Barceloneta y, al mismo tiempo, al puerto deportivo de la ciudad. En el gran espacio vacío de construcciones se incorpora una gran masa arbolada, dispuesta de mayor a menor densidad a medida que se acerca al margen del muelle, con la intención de definir un paseo lo más próximo posible al tejido urbano.


El pavimento se dispone como un juego de planos, rampas y escaleras capaz de solucionar las diferencias de nivel con los propios materiales (granito, asfalto y hormigón) a lo largo de toda la secuencia de espacios, con el objetivo de reforzar la unidad espacial y conceptual de la intervención.


La iluminación se realiza mediante la disposición de una trama de grandes luminarias de 16m de altura que pautan el espacio. El paseo, de más de un quilómetro de longitud, ofrece unas vistas privilegiadas sobre la ciudad.
ENProject and execution of landscape and traffic of a 13ha area, in between the old harbour and the city.

© 2019 Espinàs i Tarrasó SCP