CAMPUS DIAGONAL BÈSOS

CAMPUS UPC DIAGONAL BÈSOS

2016


CA


Espinàs i Tarrasó

Cáceres Arquitectes


L’objecte del projecte bàsic i d’execució és el d’adequar la urbanització del Campus Diagonal- Besòs a l’etapa actual de desenvolupament del conjunt, així com el complementar les infraestructures i instal·lacions que permetin el correcte funcionament dels edificis que actualment estan en construcció. Bàsicament, la proposta d’urbanització cerca donar un sentit d’utilitat als espais exteriors, que resten com a solars de futurs edificis del Campus i que, durant el seu període d’implementació, hauran de jugar un paper de relació entre els usuaris del Campus. A més d’aquests i a nivell de planta baixa, es configuren els espais exteriors que formaran part de la urbanització definitiva del Campus. Donar coherència a aquests dos sistemes espacials es objectiu principal de la proposta.
ES

El objeto del proyecto básico y de ejecución es el de adecuar la urbanización del Campus Diagonal-Besòs a la etapa actual de desarrollo del conjunto, así como el de complementar las infraestructuras e instalaciones que permitan el correcto funcionamiento de los edificios que actualmente están en construcción. Básicamente, la propuesta de urbanización busca dar un sentido de utilidad a los espacios exteriores, actualmente solares sin ocupación en espera de los futuros edificios del Campus y que, durante su período de implementación, deberán jugar un papel de relación entre los usuarios del Campus. Además de estos y a nivel de planta baja, se configuran los espacios exteriores que formarán parte de la urbanización definitiva del Campus. Dar coherencia a estos dos sistemas espaciales es el principal objetivo de la propuesta.
EN

The project consists on the urbanisation of the new UPC University Campus Diagonal-Besòs, including pedestrian and road access to already finished buildings in ground floor and basement (phase 1), and a final redevelopment of the public space by the time all buildings will be completed (phase 2).


FR

Mission complete de maitrise d’œuvre paysage et vrd des espaces publics du Campus Universitaire Diagonal–Bèsos (complexe educatif et de recherche) dans le perimetre du secteur C4 (front littorale).

Prevision des acces (pietonniers et routiers), liaisons aux niveaux rdc et 1entre les batiments deja construits.

© 2019 Espinàs i Tarrasó SCP