PLAÇA SANT ANTONI DE PÀDUA

CAT_PLA ESPECIAL DE L’ESTACIÓ CENTRAL LLEIDA, ES. _2005-2008

ADIF, AJUNTAMENT DE LLEIDA.. 11,30 Ha

PROJECTE D’EXECUCIÓ D’UN PARC URBÀ DAMUNT LA LLOSA DE COBERTURA DE LES VIES DE TREN AVE DE L’ESTACIÓ CENTRAL DE LLEIDA, AIXÍ COM DEL CONJUNT DELS ESPAIS PÚBLICS I ACCESSOS AL NOU PONT DAMUNT EL RIU SEGRE, INCLOSOS AL PLA ESPECIAL DE L’ESTACIÓ.

AMB TIFSA INGENIERÍA I T.GALÍ, PAISATGISTA.

CAS_PLAN ESPECIAL DE LA ESTACIÓN CENTRAL LLEIDA, ES. _2005-2008

AYUNTAMIENTO DE LLEIDA. 11,30 Ha

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE URBANO SOBRE LA LOSA DE COBERTURA DE LAS VÍAS FÉRREAS AVE DE LA ESTACIÓN CENTRAL DE LÉRIDA, ASÍ COMO DEL CONJUNTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ACCESOS AL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO SEGRE, INCLUÍDOS EN EL PLAN ESPECIAL DE LA ESTACIÓN.

CON TIFSA INGENIERÍA Y T.GALÍ, PAISATGISTA.

FRA_ESPACES PUBLICS SUR VOIES FERRÉES LLEIDA, ES. _2005-2008

ADIF, MAIRIE DE LLEIDA. 11,30 Ha

MISSION COMPLETE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT D’UN PARC URBAIN SUR LA DALLE DE COUVERTURE DES VOIES FERREES TGV DE LA GARE CENTRALE DE LLEIDA, AINSI QUE DE L’ENSEMBLE DES ESPACES PUBLICS AFFECTES PAR LE PLAN SPECIAL D’URBANISME.

AVEC TIFSA INGÉNIERIE ET T.GALÍ, PAYSAGISTE.

ENG_PUBLIC SPACES ABOVE HIGH SPEED TRAIN STATION LLEIDA, SPAIN. _2005-2008

LLEIDA CITY COUNCIL. 11,30 Ha

TECHNICAL DESIGN OF AN URBAN PARK ON THE COVERING SLAB OF THE AVE RAILROAD IN THE CENTRAL STATION OF LLEIDA. URBAN DESIGN OF THE PUBLIC SPACES AND ACCESSES TO THE NEW BRIDGE ABOVE THE SEGRE RIVER.

WITH TIFSA INGENIERÍA AND T.GALÍ, PAISATGISTA.