CAT_DISSENY

 

L’ESTUDI DESENVOLUPA, DES DE LA DECADA DELS NORANTA, TREBALLS QUE INCLOUEN UN AMPLI VENTALL DE TEMES QUE VAN DES DEL DISSENY GRÀFIC A LA GRAN ESCALA URBANA..

 

AL LLARG DELS ÚLTIMS ANYS, EL TREBALL DEL DESPATX S'HA CONCENTRAT EN EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'ESPAIS PÚBLICS, PORTUARIS I DE FRONT MARÍTIM, LA URBANITZACIÓ D'ESTRUCTURES DE COBERTURA DE VIES FÈRRIES, DE PLACES URBANES, DE PARCS O DE RECORREGUTS RIBERENCS. EL DESPATX TAMBÉ HA CREAT NOMBROSOS ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ I D'ENLLUMENAT, PRODUÏTS PER EMPRESES ESPECIALITZADES COM ELS BANCS BANCAL I BILATERAL (SANTA&COLE) O ELS SISTEMES D'ENLLUMENAT PÚBLIC URBE (SCHROEDER), ITURBIDE I PHILIPPA (PHILIPS)...

 

EN FUNCIÓ DELS PROJECTES I DEL CLIENT, EL DESPATX S'ASSOCIA AMB ELS PROFESSIONALS NECESSARIS, CONSULTORIES D'ESTRUCTURES, INSTAL•LACIONS, OBRES CIVILS, ETC.

 

ESPINÀS I TARRASÓ HA PARTICIPAT EN EQUIPS MULTIDISCIPLINARIS INTERNACIONALS, GUANYANT UNA IMPORTANT EXPERIÈNCIA EN PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ URBANA D'ESCALA TERRITORIAL COM EL PLA DE RECONVERSIÓ DEL PORT VELL DE TÀNGER (MARROC), EL PLA D'ORDENACIÓ DELS DOCKS DE SAINT-OUEN (FRANÇA), O LA PROPOSTA PER A LA TRANSFORMACIÓ URBANA DEL CENTRE DE GOTEBORG (SUÈCIA) EN EL MARC DEL WORKSHOP INTERNACIONAL RIVERCITY GÖTEBORG, QUE COMPLETEN L'EXPERIÈNCIA OBTINGUDA AMB LA RECONVERSIÓ DEL PORT VELL DE BARCELONA I EL FRONT MARÍTIM DE BADALONA.