CAT_DISSENY

 

L’ESTUDI DESENVOLUPA, DES DE LA DECADA DELS NORANTA, TREBALLS QUE INCLOUEN UN AMPLI VENTALL DE TEMES QUE VAN DES DEL DISSENY GRÀFIC A LA GRAN ESCALA URBANA..

 

AL LLARG DELS ÚLTIMS ANYS, EL TREBALL DEL DESPATX S'HA CONCENTRAT EN EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'ESPAIS PÚBLICS, PORTUARIS I DE FRONT MARÍTIM, LA URBANITZACIÓ D'ESTRUCTURES DE COBERTURA DE VIES FÈRRIES, DE PLACES URBANES, DE PARCS O DE RECORREGUTS RIBERENCS. EL DESPATX TAMBÉ HA CREAT NOMBROSOS ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ I D'ENLLUMENAT, PRODUÏTS PER EMPRESES ESPECIALITZADES COM ELS BANCS BANCAL I BILATERAL (SANTA&COLE) O ELS SISTEMES D'ENLLUMENAT PÚBLIC URBE (SCHROEDER), ITURBIDE I PHILIPPA (PHILIPS)...

 

EN FUNCIÓ DELS PROJECTES I DEL CLIENT, EL DESPATX S'ASSOCIA AMB ELS PROFESSIONALS NECESSARIS, CONSULTORIES D'ESTRUCTURES, INSTAL•LACIONS, OBRES CIVILS, ETC.

 

ESPINÀS I TARRASÓ HA PARTICIPAT EN EQUIPS MULTIDISCIPLINARIS INTERNACIONALS, GUANYANT UNA IMPORTANT EXPERIÈNCIA EN PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ URBANA D'ESCALA TERRITORIAL COM EL PLA DE RECONVERSIÓ DEL PORT VELL DE TÀNGER (MARROC), EL PLA D'ORDENACIÓ DELS DOCKS DE SAINT-OUEN (FRANÇA), O LA PROPOSTA PER A LA TRANSFORMACIÓ URBANA DEL CENTRE DE GOTEBORG (SUÈCIA) EN EL MARC DEL WORKSHOP INTERNACIONAL RIVERCITY GÖTEBORG, QUE COMPLETEN L'EXPERIÈNCIA OBTINGUDA AMB LA RECONVERSIÓ DEL PORT VELL DE BARCELONA I EL FRONT MARÍTIM DE BADALONA.

POLIEDRE_2012

BREINCO

 

 

ITUBIDE_2011

PHILIPS

 

 

RAI SYSTEM_2010

SANTA&COLE

 

 

ZANC_2010

SANTA&COLE

 

 

TRI SERIE Z_2000

SOCELEC

 

 

SERIE Z_1997

SOCELEC

 

 

PHILIPA_1997

PHILIPS

 

 

PEP_1986

ABB METRON