CAT_ARQUITECTURA

L’ESTUDI DESENVOLUPA, DES DE LA DECADA DELS NORANTA, TREBALLS QUE INCLOUEN UN AMPLI VENTALL DE TEMES QUE VAN DES DEL DISSENY GRÀFIC A LA GRAN ESCALA URBANA.

AL LLARG DELS ÚLTIMS ANYS, EL TREBALL DEL DESPATX S'HA CONCENTRAT EN EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'ESPAIS PÚBLICS, PORTUARIS I DE FRONT MARÍTIM, LA URBANITZACIÓ D'ESTRUCTURES DE COBERTURA DE VIES FÈRRIES, DE PLACES URBANES, DE PARCS O DE RECORREGUTS RIBERENCS. EL DESPATX TAMBÉ HA CREAT NOMBROSOS ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ I D'ENLLUMENAT, PRODUÏTS PER EMPRESES ESPECIALITZADES COM ELS BANCS BANCAL I BILATERAL (SANTA&COLE) O ELS SISTEMES D'ENLLUMENAT PÚBLIC URBE (SCHROEDER), ITURBIDE I PHILIPPA (PHILIPS)...

EN FUNCIÓ DELS PROJECTES I DEL CLIENT, EL DESPATX S'ASSOCIA AMB ELS PROFESSIONALS NECESSARIS, CONSULTORIES D'ESTRUCTURES, INSTAL•LACIONS, OBRES CIVILS, ETC.

ESPINÀS I TARRASÓ HA PARTICIPAT EN EQUIPS MULTIDISCIPLINARIS INTERNACIONALS, GUANYANT UNA IMPORTANT EXPERIÈNCIA EN PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ URBANA D'ESCALA TERRITORIAL COM EL PLA DE RECONVERSIÓ DEL PORT VELL DE TÀNGER (MARROC), EL PLA D'ORDENACIÓ DELS DOCKS DE SAINT-OUEN (FRANÇA), O LA PROPOSTA PER A LA TRANSFORMACIÓ URBANA DEL CENTRE DE GOTEBORG (SUÈCIA) EN EL MARC DEL WORKSHOP INTERNACIONAL RIVERCITY GÖTEBORG, QUE COMPLETEN L'EXPERIÈNCIA OBTINGUDA AMB LA RECONVERSIÓ DEL PORT VELL DE BARCELONA I EL FRONT MARÍTIM DE BADALONA.

FREIBURG

2013

 

 

KILSGARDEN

LJUNGKILE, SUÈCIA 2014

CLIENT: PEAB

 

 

LJUNGKILE FOLKHÖGKOLA

LJUNGKILE, SUÈCIA 2012-2014

AMB ANA BETANCOUR AND CARL JOHAN VESTERLUND

 

 

 

NORUMS ROOM

STENUNGSUND, SWEDEN 2012

SVENSKA KYRKAN

 

EDIFICI DE CERIMÒNIES CIVILS SITUAT EN UN ENTORNO RURAL, PRÒXIM A LA CIUTAT DE STENUNGSUND, A LA COSTA OEST DE SUÈCIA. L'EDIFICI S'INTEGRA COM A PART D'UN SISTEMA D'EDIFICIS AUXILIARS I DE SERVEIS, AL PERÍMETRE EXTERIOR DELS MURS DE L'ESGLÈSIA NORUMS KYRKAN.

EL PROJECTE PROPOSA UNA SEQÜÈNCIA D'ESPAIS, D'EXTERIOR A INTERIOR, DE PÚBLIC A PRIVAT, MITJANÇANT EL DESPLEGAMENT D'UN VOLUM QUE CLARIFICA EL SÉU ACCÉS, I S'ASSENTA AL TERRENY TOT REORGANITZANT D'UNA MANERA ARTICULADA EL SÉU ENTORN. EL DISENY ES UNA INTERPRETACIÓ DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS TRADICIONALS DE LA REGIÓ, TOT INTENTANT INTEGRAR-SE AL SEU ENTORN AMB NATURALITAT, MITJANÇANT L'EXPRESIÓ D' UNA TIPOLOGÍA FORMAL PRÒPIA, DOTAR-LO DE CERTA ATEMPORALITAT.

 

AMB ALEXANDRA CLASON

PREMI A L'EDIFICI DE L'ANY CIUTAT DE STENUNGSUND 2012

 

ESCOLA BRESSOL DE LA BÒBILA

RUBÍ, ES. _2011

AJUNTAMENT DE RUBÍ. 1.550m2

 

PROJECTE EXECUTIU I D.O. DE CONSTRUCCIÓ D’UN EQUIPAMENT PÚBLIC INTEGRAT EN EL NOU PARC.

 

AMB AYESA ENGINYERIA.

 

RAWECKI HOUSE

KOPAN, POLÒNIA 2009-2012

AMB ALEXANDRA CLASON

 

EL CAFETÓ

SANT CELONI, ESPANYA. 2005