MACBA

CAT_REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DELS ÀNGELS BARCELONA, ES. _2014-2016

MACBA, AJUNTAMENT DE BARCELONA. 0,8ha

PROJECTE CONSTRUCTIU I D.O. DE REMODELACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS DE L’ENTORN DEL MUSEU, SEGUINT EL NOU PLA D’USOS. EQUILIBRI ENTRE EL PAPER EMBLEMÀTIC DE LA PLAÇA COM A ESPAI CENTRAL DE L’ACTIVITAT CULTURAL I EL SEU PAPER CLAU DINS EL BARRI.

CAS_REMODELACIÓN DE LA PLAZA DELS ÀNGELS BARCELONA, ES. _2014-2016

MACBA, AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. 0,8Ha

PROYECTO CONSTRUCTIVO Y D.O. DE REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL ENTORNO DEL MUSEO, SIGUIENDO EL NUEVO PLAN DE USOS. EQUILIBRIO ENTRE EL PAPEL EMBLEMÁTICO DE LA PLAZA COMO ESPACIO CENTRAL DE LA ACTIVIDAD CULTURAL Y SU PAPEL CLAVE DENTRO DEL BARRIO.

FRA_AMÉNAGEMENT DU PARVIS DU MACBA BARCELONA, ES. _2014-2016

MACBA, MUSEE D’ART CONTEMPORAIN DE BARCELONE. 0,8ha

MISSION COMPLETE DE MAITRISE D’ŒUVRE D’AMENAGEMENT ET SIGNALISATION DES ESPACES PUBLICS AUTOUR DU MACBA A PARTIR DU NOUVEL PLAN DES USAGES DU MUSEE. ÉQUILIBRE ENTRE LE ROLE EMBLEMATIQUE DU GRAND ESPACE PUBLIC ET SA CONDITION STRATEGIQUE DANS LE QUARTIER.

ENG_REORGANIZATION OF PLAÇA DELS ÀNGELS BARCELONA, SPAIN. _2014-2016

MACBA, CITY COUNCIL OF BARCELONA. 0,8 Ha

TECHNICAL DESIGN AND SITE MANAGEMENT OF THE REORGANIZATION OF THE PUBLIC SPACES AROUND THE MUSEUM, FOLLOWING THE NEW USES PLAN. BALANCE BETWEEN THE EMBLEMATIC ROLE OF THE SQUARE AS A HUB OF CULTURAL ACTIVITY AND ITS CRUCIAL URBAN ROLE IN THE NEIGHBOURHOOD.