P-08_IGUALADA

CAT_PLAÇA DE LA CREU I PASSEIG DE LES CABRES IGUALADA, BARCELONA, ES. _2002-2004

AJUNTAMENT D’IGUALADA. 2,5Ha

PROJECTE EXECUTIU I D.O. DE REMODELACIÓ D’UNA PLAÇA I D’ALTRES ESPAIS PÚBLICS AL CENTRE HISTÒRIC. PROJECTE CONSTRUCTIU DE PÀRKING SOTA LA PLAÇA.

AMB J. HENRICH ARQUITECTE I T.GALÍ PAISATGISTA.

CAS_PLAZA DE LA CREU Y PASEO DE LAS CABRAS IGUALADA, BARCELONA, ES. _2002-2004

AYUNTAMIENTO DE IGUALADA. 2,5Ha

PROYECTO EJECUTIVO Y D.0. DE REMODELACIÓN DE UNA PLAZA PÚBLICA Y OTROS ESPACIOS EN EL CENTRO HISTÓRICO. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE PARKING SUBTERRÁNEO BAJO LA PLAZA.

CON J. HENRICH ARQUITECTO Y T.GALÍ PAISAJISTA.

FRA_PL. DE LA CREU ET PROMENADE DE LES CABRES IGUALADA, BARCELONA, ES. _2002-2004

MAIRIE D’IGUALADA. 2,5Ha

MISSION COMPLETE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT D’UNE PLACE EXISTANTE DANS LE CENTRE HISTORIQUE DE LA VILLE ET PROJET D’UN PARKING EN SOUS-SOL.

AVEC J. HENRICH ARQUITECTE ET T.GALÍ PAYSAGISTE.

ENG_DE LA CREU SQUARE IGUALADA, SPAIN. _1998-2004

IGUALADA TOWN COUNCIL . 1 Ha

TECHNICAL DESIGN OF A SUBWAY CAR PARK AND THE PUBLIC SPACES AROUND THE HISTORIC CENTRE OF IGUALADA.

WITH JORDI HENRICH, ARCHITECT