PRAT_COBERTURA AUTOVIA

CAT_COBERTURA DE L’AUTOVÍA C31 EL PRAT DE LLOBREGAT, ES. 2006

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT, MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’AMB. 6,6 Ha

PROJECTE BÀSIC D’ORDENACIÓ PAISATGÍSTICA DE LA COBERTURA DE L’AUTOVIA EN UN TRAM DE 0,7 Km, I DELS ESPAIS D’ACCÉS PER A LA FUTURA EXTENSIÓ NORD DE LA CIUTAT.

AMB TYPSA ENGINYERIA I J.SELGA, BIÒLEG.

CAS_COBERTURA DE LA AUTOVÍA C31 EL PRAT DE LLOBREGAT, ES. 2006

AYUNTAMIENTO DEL PRAT DE LLOBREGAT, MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DE L’AMB. 6,6 Ha

PROYECTO BÁSICO DE ORDENACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA COBERTURA DE LA AUTOVÍA EN UN TRAMO DE 700m ASÍ COMO DE LOS ESPACIOS DE ACCESO AL FUTURO ENSANCHE NORTE DE LA CIUDAD.

CON TYPSA INGENIERÍA Y J.SELGA, BIÓLOGO.

FRA_COUVERTURE DE L’AUTOROUTE C31 EL PRAT DE LLOBREGAT, ES. 2006

MAIRIE DE EL PRAT DE LLOBREGAT, COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AIRE METROPOLITAINE DE BARCELONE. 6,6 H

ÉTUDE AVP POUR L’AMENAGEMENT PAYSAGERE DE LA COUVERTURE DE L’AUTOROUTE SUR UNE TRANCHE DE 700M DE LONGUEUR, AINSI QUE DES ESPACES D’ACCES. EXTENSION NORD DE LA VILLE

AVEC TYPSA INGÉNIERIE ET J.SELGA, BIOLOGISTE.

ENG_COVERING OF DUAL CARRIAGEWAY C31 EL PRAT DE LLOBREGAT, SPAIN. 2006

PRAT DE LLOBREGAT CITY COUNCIL. 6,6 Ha

DEVELOPED DESIGN OF THE LANDSCAPE REDEVELOPMENT OF THE DUAL CARRIAGEWAY COVERING ALONG 700M, DESIGNING ALSO THE SPACES LINKING WITH THE FUTURE NORTH DEVELOPMENT OF THE CITY.

WITH TYPSA ENGINEERING AND J. SELGA, BIOLOGIST