PLACES A I B CERDANYOLA

CAT_PLACES PÚBLIQUES DE L’EIX DE LA CIÈNCIA CERDANYOLA, ES. _2009-2012

CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL. 2,5Ha

PROJECTE CONSTRUCTIU I D.O. D’URBANITZACIÓ DE DUES PLACES PÚBLIQUES DINS UN NOU SECTOR D’INVESTIGACIÓ I SERVEIS A L’ÀREA D’INFLUÈNCIA DEL CAMPUS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.

AMB AYESA

CAS_PLAZAS PÚBLICAS DEL EJE DE LA CIENCIA CERDANYOLA, ES. _2009-2012

CONSORCIO URBANÍSTICO DEL CENTRO DIRECCIONAL. 2,5Ha

PROYECTO CONSTRUCTIVO Y D.O. DE URBANIZACIÓN DE DOS PLAZAS PÚBLICAS DENTRO DE UN NUEVO SECTOR DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA.

CON AYESA

FRA_PLACES PUBLIQUES DE L’AIXE DE LA SCIENCE CERDANYOLA, ES. _2009-2012

CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL. 2,5Ha

 

MISSION COMPLETE DE MAITRISE D’ŒUVRE D’AMENAGEMENT DE DEUX PLACES PUBLIQUES DANS UN NOUVEAU QUARTIER TERTIAIRE ET DE RECHERCHE, EXTENSION DU CAMPUS DE L’UNIVERSITATA AUTONOMA DE BARCELONA.

 

AVEC AYESA

ENG_PUBLIC SQUARES OF THE SCIENCE AXIS CERDANYOLA DEL VALLÉS, SPAIN. _2009-2012

CONSORCI URBANÍSTIC CENTRE DIRECCIONAL. 2,6 Ha

TECHNICAL DESIGN AND SITE MANAGEMENT OF THE URBAN DESIGN OF TWO PUBLIC SQUARES WITHIN A NEW AREA OF RESEARCH AND FACILITIES RELATED TO THE CAMPUS OF THE UNIVERSITY OF BARCELONA.

WITH AYESA