ALELLA

CAT_CENTRE HISTÒRIC D’ALELLA ALELLA, BARCELONA, ES. _1997-2000

AJUNTAMENT D’ALELLA. 0,9Ha.

PROJECTE CONSTRUCTIU I D.O. D’URBANITZACIÓ DEL NOU PASSEIG MARÍTIM ENTRE EL CENTRE URBÀ I LA NOVA MARINA ESPORTIVA. REMODELACIÓ DELS PASSOS SOTERRATS PER SOTA LES VIES DE TREN.

AMB J.HENRICH, ARQUITECTE.

CAS_HISTÓRICO DE ALELLA ALELLA, BARCELONA, ES. _1997-2000

AYUNTAMIENTO DE ALELLA. 0,9Ha

PROJECTE CONSTRUCTIU I D.O. D’URBANITZACIÓ DEL NOU PASSEIG MARÍTIM ENTRE EL CENTRE URBÀ I LA NOVA MARINA ESPORTIVA. REMODELACIÓ DELS PASSOS SOTERRATS PER SOTA LES VIES DE TREN.

CON J.HENRICH, ARQUITECTO.

FRA_CENTRE HISTORIQUE D’ALELLA ALELLA, BARCELONA, ES. _1997-2000

MAIRIE D’ALELLA. 0,9Ha.

REORGANISATION DES ESPACES PUBLICS ET PAVAGE DU NOYAU ANCIEN.

AVEC J.HENRICH, ARQUITECTE.

ENG_HISTORIC CENTRE OF ALELLA ALELLA, SPAIN. _1998-2000

ALELLA CITY COUNCIL. 0,9Ha

REORGANIZATION OF THE PUBLIC SPACES AND PEDESTRIANIZATION OF THE URBAN CENTRE.

WITH J.HENRICH, ARCHITECT